حتما تا به حال به این مسئله که این کابل ورژن ۱ یا ۱٫۴ است و این دستگاه یا فلان فرمت به ورژن دیگری نیاز دارد برخورد کرده‌اید. جدول زیر امکانات ورژن‌های مختلف HDMI را نمایش می‌دهد و شما به کمک آن می‌توانید بفهمید کدام ورژن مورد نباز شما خواهد بود.

HDMI version ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲

۱٫۲a

۱٫۳
۱٫۳a
۱٫۳b
۱٫۳b1
۱٫۳c
۱٫۴
۱٫۴a
۱٫۴b
۲٫۰
۲٫۰a
۲٫۱
sRGB

Yes

Yes Yes Yes Yes Yes Yes
YCbCr ۴:۲:۲/۴:۴:۴ Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
۸-channel LPCM, 192 kHz, 24-bit audio capability Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Blu-ray Disc and HD DVD video and audio at full HD resolution Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Consumer Electronic Control Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
DVD-Audio No Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Super Audio CD (DSD) No No Yes Yes Yes Yes Yes
Deep color No No No Yes Yes Yes Yes
xvYCC No No No Yes Yes Yes Yes
Auto lip-sync No No No Yes Yes Yes Yes
Dolby TrueHD bitstream capable No No No

Yes

Yes

Yes

Yes

DTS-HD Master Audio bitstream capable No No No Yes Yes Yes Yes
Updated list of CEC commands No No No Yes Yes Yes Yes
۳D over HDMI No No No No Yes Yes Yes
Ethernet channel No No No No Yes Yes Yes
Audio return channel (ARC) No No No No Yes Yes Yes
۱۹۲۰×۱۰۸۰ resolution at 120 Hz No No No No Yes Yes Yes
۴K resolution at 30 Hz No No No No Yes Yes Yes
۴K resolution at 60 Hz No No No No No Yes Yes
Rec. 2020 color space No No No No No Yes Yes
YCbCr 4:2:0 No No No No No Yes Yes
۳۲ channel audio No No No No No Yes Yes
۱۵۳۶ kHz total audio No No No No No Yes Yes
۴ audio streams No No No No No Yes Yes
۲ video streams (Dual View) No No No No No Yes Yes
۲۱:۹ aspect ratio No No No No No Yes Yes
HDR EOTF signaling and static metadata No No No No No Yes Yes
HDR dynamic metadata No No No No No No Yes