اگر توجه کرده باشید اکثر فیلم‌هایی که بصورت Full HD در دسترس هستند، فریم ریت آنها ۲۳٫۹۷ است و در بسیاری مواقع در پخش آنها تیک‌هایی مشاهده می‌شوند. مخصوصاً در هنگامی که تصویر پن(PAN) می‌شود. یکی از اصلی‌ترین دلایل این اشکال روش تبدیل فریم‌ریت این تصاویر به ۲۵ فریم در ثانیه است که اصلی‌ترین استاندارد مورد استفاده در ایران محسوب می‌شود.

در اینجا توضیحاتی در این خصوص ارائه می‌گردد.

روش ساده: ساده‌ترین روش تغییر Frame Rate روش Drop/Repeat نامیده می‌شود:

در این روش هنگامی که می‌خواهیم Frame Rate را افزایش دهیم فریم‌ها را تکرار می‌کنیم و هنگام کاهش Frame Rate فریم‌های اضافه را حذف می‌کنیم. در این روش هر یک از فریم‌ها در خروجی با یکی از فریم‌ها در ورودی کاملاً یکسان است و تغییری در اصل فریم‌ها نداریم. تنها تغییرات در این است که بعضی از فریم‌ها تکرار می‌شوند و یا بعضی فریم‌ها حذف می‌شوند. این روش تبدیل باعث اختلال در حرکت‌ها می‌شود و فقط بعضی از Frame Synchronize ها گاهی اوقات از این روش استفاده می‌کنند.

روش خطی (Liner Frame Rate Conversion):

در این روش، تبدیل Frame Rate با میانیابی و یا ادغام(Interpolation/Decimation) انجام می‌شود. به عبارت دیگر سخت‌افزار از فریم‌های ورودی استفاده می‌کند تا فریم‌های خروجی کمتر یا بیشتری بسازد. وقتی که Frame Rate خروجی بیشتر باشد، فریم‌های اضافه مورد نیاز تولید می‌شوند و برای Frame Rate کمتر همین عملیات بصورت معکوس انجام می‌شود. در هر دو حالت تمام فریم‌های خروجی با فریم‌های ورودی متفاوت هستند، هر فریم خروجی درصدی از فریم‌های ورودی نزدیک به زمان خود را با خود دارد، این روش باعث Blur شدن اجسام متحرک خواهد شد.

روش انطباق حرکتی (Motion Adaptive Frame Rate Conversion):

این روش همانند روش قبل عمل می‌کند با این تفاوت که هنگام میانیابی و یا ادغام فریم‌ها به میزان حرکت بین فریم‌ها توجه می‌کند و چگونگی میانیابی و ادغام را بر این اساس انجام می‌دهد. به طوری که بر اساس میزان حرکتی که وجود دارد در مورد استفاده از فیلترهای مختلف برای ساختن فریم‌های جدید تصمیم می‌گیرد و این باعث کاهش اشکال Blur در فریم‌های به وجود آمده نسبت به روش خطی می‌شود.

روش تصحیح حرکت (Motion Compensated Frame Rate Conversion):

این روش مانند روش قبل به حرکت نگاه می‌کند و نه تنها در مورد اســـتفاده از نوع فیلتر تصمیم می‌گیرد، بلکه می‌تواند با حرکت نقاط تصویر(Pixels) اشیاء متحرک را در محل جدید هر چه دقیق‌تر بازسازی کرده و اشکالات به وجود آمده به دلیل حرکت در فریم‌های ساخته شده جدید را کاهش دهد. این روش کمترین اختلال و اشکال در تصویر را به همراه خواهد داشت و بهترین تصویر خروجی را ارائه می‌دهد.

نتیجه: تبدیل Frame Rateها به یکدیگر به هر حال باعث بروز مشکلاتی خواهد شد پس بهتر است در مراحل مختلف از انجام این کار پرهیز شود و یا روش‌هایی اتخاذ شود که این کار کمتر انجام شود. در صورتی که نیاز به انجام این کار بود بهترین دستگاهی که امکان خرید آن برای شما وجود دارد را انتخاب کنید.